СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Заседания

Информация за изпълнение на бюджет 2022, първо тримесечие

Училищен план-прием 2022-2023, избор на учебници

Информация за изпълнение на бюджет 2021 - тето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021 - второ тримесечие

Информация за изпълнение на училищния бюджет през първо тримесечие на 2020

Информация за съгласуване-избор на учебници, училищен план-прием

Покана за заседание за отчет изпълнение на бюджет 2019-ІІІ тримесечие

Доклад изпълнение стратегия

Информация за изпълнение на бюджет 2019, второ тримесечие

Покана за съгласуване избор на учебници

Покана за предоставяне информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището

Покана за даване на становище по училищен план прием и избор на учебници

Покана и информация за обществен съвет

Покана за предосавяне информация за изпълнение делегирания бюджет на училището

Покана за заседание

Покана заседание

Параметри на бюджет 2018

Информация отчет бюджет за 4 тримесечие

Информация отчет бюджет за ІІ тримесечие

Покана за заседание

Покана за заседание

Покана за заседание

Информация бюджет 1-во тримесечие