СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Заседания

Покана за заседание

Училищен план прием 2024

Обяснителна записка за проект на бюджет 2024 и разпределение на преходен остатък от 2023 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището през 2023-четвърто тримесечие

Информация за изпълнение на делегиран бюджет 2023-трето тримесечие

Информация за изпълнение на делегиран бюджет 2023-второ тримесечие

Покана за заседание - 25.04.2023

Информация за изпълнение бюджет през първото тримесечие на 2023 г.

Покана за заседание - 27.03.2023

Искане за становище-бюджет 2023, учил.прием 2023/2024, избор на учебници

Информация за изпълнение на бюджет 2022, четвърто тримесечие

Покана за заседание - 20 януари 2023

Информация за изпълнение на бюджет 2022, трето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет второ тримесечие 2022

Информация за изпълнение на бюджет 2022, първо тримесечие

Училищен план-прием 2022-2023, избор на учебници

Информация за изпълнение на бюджет 2021 - тето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021 - второ тримесечие

Информация за изпълнение на училищния бюджет през първо тримесечие на 2020

Информация за съгласуване-избор на учебници, училищен план-прием

Покана за заседание за отчет изпълнение на бюджет 2019-ІІІ тримесечие

Доклад изпълнение стратегия

Информация за изпълнение на бюджет 2019, второ тримесечие

Покана за съгласуване избор на учебници

Покана за предоставяне информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището

Покана за даване на становище по училищен план прием и избор на учебници

Покана и информация за обществен съвет

Покана за предосавяне информация за изпълнение делегирания бюджет на училището

Покана за заседание

Покана заседание

Параметри на бюджет 2018

Информация отчет бюджет за 4 тримесечие

Информация отчет бюджет за ІІ тримесечие

Покана за заседание

Покана за заседание

Покана за заседание

Информация бюджет 1-во тримесечие