СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Олимпиади

График за провеждане на олимпиади 2019/2020 учебна година

Математика - 09.12.2019 г.,14.00 ч.,кл.стая ІІІ клас,продължителност:4 астрономически часа

БЕЛ - 12.12.2019г, 14.00 ч. ,кабинет по БЕЛ, продължителност:2 астрономически часа за V и VІ клас 3 астр.часа за VІІ клас

ХООС - 20.01.2020,14.00 часа, мултимедиен кабинет, продължителност 4 астрономически часа

"Знам и мога" ІV клас - 25.01.2020г., 09.00 ч.,класна стая ІV клас,продължителност: 80 минути.

БЗО - 27.01.2020г.,14,00 ч., кабинет по БЕЛ, продължителност 4 астрономически часа