СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Учебен календар, графици

Прикачени документи

График за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация.
График за провеждане на ФУЧ-ДП/ДрУП II срок през 2022/2023 учебна година
График за провеждане дейности ЦДО II уч. срок 2022/2023 уч. година.
График за провеждане на контролни и класни работи ІI уч.срок 2022/2023 уч.година
График за провеждане на консултации по учебни предмети от преподавателите IІ уч.срок 2022/2023 уч.година
График за провеждане на допълнителния час по ФВС часа за спортни дейности IІ уч.срок 2022/2023 уч.година
Седмично разписание на учебните часове ІI учебен срок 2022/2023 уч.година
График за дежурство на учители IІ учебен срок 2022/2023 уч.година
График за провеждане на контролни и класни работи І уч.срок 2022/2023 уч.година
График за провеждане на консултации по учебни предмети от преподавателите І уч.срок 2022/2023 уч.година
График за провеждане на часа на класа за консултиране на ученици и родители и водене на училищната документация на класа
График за провеждане на допълнителния час по ФВС часа за спортни дейности І уч.срок 2022/2023 уч.година
Седмично разписание на учебните часове І учебен срок 2022/2023 уч.година
График за дежурство на учители І учебен срок 2022/2023 уч.година
Начало и край на учебния ден - дневен режим 2022/2023 уч.година
График за поправителни изпити, септемврийска сесия 2021/2022 уч.година
График поправителни изпити, юни 2022 - 5 и 6 клас