СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Учебен календар, графици

Прикачени документи

График поправителни изпити, юни 2022 - 5 и 6 клас
Дневен режим и седмично разписание на учебните часове IV клас - 26-27.05.2022 г.
График за провеждане на контролни и класни работи ІІ уч.срок 2021/2022 уч.година
График за провеждане на консултации на преподавателите и осъществяване на дистанционно взаимодействие с ученици в ОРЕС
График за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и ученици ІІ учебен срок
График за дежурство на учителите в училище ІІ учебен срок
Седмично разписание на учебните часове - прогимназиален етап ІІ учебен срок
Седмично разписание на учебните часове - начален етап ІІ учебен срок
седмично разписание на учебните часове - начален етап I учебен срок
седмично разписание на учебните часове - прогимназиален етап I учебен срок
График за провеждане на контролни и класни работи І уч.срок 2021/2022 уч.година
График за провеждане на консултации на преподавателите по учебни предмети
график за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и водене на училищна документация
График за дежурство на учителите в училище
Начало и край на учебния ден-дневен режим