СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Учебен календар, графици

Прикачени документи

График за консултации на преподаватели - II уч.срок 23-24 уч. година
График за провеждане на контролни и класни работи II уч.срок 2023/2024 уч.година
График за провеждане на ФУЧ-ДП/ДрУП през II уч. срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на дейностите в групите за ЦДО II срок през уч. 23-24 г.
График за провеждане часа на класа за консултиране на родители, ученици и водене на у. документация през II уч. срок на учебната 2023/2024 година
График за провеждане на допълнителния час по ФВС часа за спортни дейности IІ уч.срок 2023/2024 уч.година
График за дежурство на учители II учебен срок 2023/2024 уч.година
Седмично разписание на учебните часове IІ учебен срок 2023/2024 уч.година
График за провеждане на пробни изпити от формат НВО през учебната 2023/2024 година
График за дежурство на учители I учебен срок 2023/2024 уч.година
График за провеждане на контролни и класни работи I уч.срок 2023/2024 уч.година
График за провеждане на ФУЧ-ДП/ДрУП през I уч. срок на учебната 2023/2024 г.
График за провеждане на дейностите в групите за ЦДО I срок през уч. 23-24 г.
График за провеждане на допълнителния час по ФВС часа за спортни дейности I уч.срок 2023/2024 уч.година
График за консултации на преподаватели - I уч.срок 23-24 уч. година
График за провеждане часа на класа за консултиране на родители, ученици и водене на у. документация през I уч. срок на учебната 2023/2024 година
Седмично разписание на учебните часове І учебен срок 2023/2024 уч.година
Начало и край на учебния ден-дневен режим 2023/2024 уч.година