СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Учебен календар, графици

Прикачени документи

График за ОРЕС в прогимназиален етап - от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
График за ОРЕС в начален етап от 22.03.2021 до 31.03.2021
График за провеждане дейностите от целодневна организация в начален етап
седмично разписание на учебните часове - ІІ учебен срок
График за провеждане на консултации на преподавателите по учебни предмети - ІІ учебен срок
График за дежурство на учителите в училище - ІІ учебен срок
График за провеждане часа на класа за консултиране с родители и водене на училищната документация - ІІ уч.срок
График за провеждане на контролни икласни - ІІ уч.срок 2020/2021 г.
График за провеждане на ДЧ по ФВС - ІІ учебен срок 2020/2021 г.
график за приключване на първи учебен срок 2020/2021 г.
График за възстановяване на присъствения учебен процес в прогимназиален етап през втори учебен срок
График на учебното време през 2020/2021 учебна година
30.11.2020-21.12.2020 График за провеждане на обучение от разстояние - проектни дейности в І-ІV клас
30.11.2020-21.12.2020 График за провеждане на обучение от разстояние в VІІ клас и проектни дейности V,VІ клас
График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 23.11.2020 до 04.12.2020 за V,VІ,VІІ клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика І клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика ІІ клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика V клас
График за провеждане на факултативни учебни часове - секция волейбол
График за провеждане на учебния час за спортни дейносит на открито
график за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и водене на училищна документация
График за провеждане на контролни и класни работи І уч.срок 2020/2021 уч.година
График за провеждане на консултации на преподавателите по учебни предмети
График за дежурство на учителите в училище
Начало и край на учебния ден-дневен режим