СУ Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище в село Лехчево

Учебен календар, графици

Прикачени документи

График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда от 23.11.2020 до 04.12.2020 за V,VІ,VІІ клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика І клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика ІІ клас
График за провеждане факултативни учебни часове IT Математика V клас
График за провеждане на факултативни учебни часове - секция волейбол
График за провеждане на учебния час за спортни дейносит на открито
график за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и водене на училищна документация
График за провеждане на контролни и класни работи І уч.срок 2020/2021 уч.година
График за провеждане на консултации на преподавателите по учебни предмети
График за дежурство на учителите в училище
Начало и край на учебния ден-дневен режим
График на учебното време през 2020/2021 учебна година