СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Проект BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

15 бр. таблети, 12 бр. лаптопи и 1 бр. шкаф за зареждане на лаптопи и таблети доставени в училището по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проведени обучения  през м. юли на: 35-ма ученици, разпределени  в 7 бр. групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в ел.среда; на 15 родители и 1 образователен медиатор в 3 бр.групи по Дейност 4 от проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" за придобиване на умения за подпомагане на учениците в обучение от разстояние в ел.среда и 8 педагогически специалисти в 1 група по Дейност 3 от проекта за усъвършенстване на уменията им за преподаване в ел.среда. Обучения за работа с електронни и дигитални ресурси, и ел.платформи за обучение от разстояние в ел.среда.