СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Бюджет

 Информация за изпълнение на бюджет 2024-първо тримесечие

Касов отчет бюджет 2024-първо тримесечие

Касов отчет средства от европейски съюз - бюджет 2024-първо тримесечие

Бюджет 2024

Бюджет 2023

Информация за изпълнение на бюджет 2023-четвърто тримесечие

Касов отчет 2023-четвърто тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2023-трето тримесечие

Касов отчет 2023 -трето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2023-второ тримесечие

Касов отчет второ тримесечие 2023

Информация за изпълнение на бюджет - първо тримесечие 2023

Касов отчет първо тримесечие 2023

Бюджет 2022

Информация за изпълнение на бюджет 2022, четвърто тримесечие

Отчет бюджет 2022, четвърто тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2022, трето тримесечие 

Отчет бюджет 2022, трето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2022, второ тримесечие

Отчет бюджет 2022, второ тримесечие

 Информация за изпълнение на бюджет 2022, първо тримесечие

Отчет бюджет 2022, първо тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021-четвърто тримесечие

Отчет средства Европейски съюз,2021 - четвърто тримесечие

Отчет бюджет 2021,четвърто тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021-трето тримесечие

Отчет бюджет 2021, трето тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021 - второ тримесечие

Отчет бюджет 2021, второ тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2021, 1во тримесечие

Отчет бюджет 2021, 1во тримесечие

Бюджет 2021

Обяснителна записка бюджет 2021

Информация за изпълнението на бюджет2020, четвърто тримесечие

Отчет бюджет 2020, 4то тримесечие

Информация за изпълнението на бюджет 2020, трето тримесечие

Отчет бюджет 2020,3то тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2020, второ тримесечие

Отчет бюджет 2020,2 тримесечие

Отчет бюджет 2020, 1во тримесечие

Информация за изпълнение на бюджет 2020 - отчет първо тримесечие

Обяснителна записка бюджет 2020

Бюджет 2020

Отчет бюджет четвърто тримесечие

Информация бюджет четвърто тримесечие и параметри бюджет 2020

Отчет бюджет четвърто тримесечие 2020

Информация за изпълнение на бюджет 2019-ІVто тримесечие

Отчет бюджет трето тримесечие 2019

Информация за изпълнение на бюджет 2019-ІІІ тримесечие

Отчет бюджет второ тримесечие 2019

Информация за изпълнение на бюджет 2019 - ІІ тримесечие 2019

покана за общо събрание за отчет на бюджет второ тримесечие 2019

Протокол от общо събрание за предоставяне информация за изпълнение на бюджет

Покана обществен съвет за предоставяне на информация за изпълнение на бюджета

Информация за отчета на бюджета - синдикална организация

Отчет за изпълнението на бюджета - първо тримесечие 2019

Уточнен план на бюджет 2019

Отчет бюджет четвърто тримесечие 2018

Отчет бюджет трето тримесечие 2018

Отчет бюджет второ тримесечие 2018

Отчет бюджет първо тримесечие 2018