СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Училищен екип

Мария Димитрова - директор СУ - тел. 0877840106; 0884330073; еmail: md.m@abv.bg 

 инж. Емилиян Рангелов  - зам. директор по учебната дейност - тел. 0887494606; 0879216743 email: emiiyankirilow97@gmail.com 

Тамара Янкова - ст.учител начален етап, І клас - 0877522376

Петя Ангелова - учител начален етап, II клас 

Мая Иванова - ст.учител начален етап, IIІ клас - тел. 0879618528

Божанка Василева - учител начален етап, ІV клас - 0877522908

Кети Николова - ст. учител природни науки, кл. ръководител  V клас - тел. 0879207833

Тоника Иванова - учител по Математика, кл. ръководител VI клас - тел: 0876921712 email: allworld98@abv.bg 

Валя Ангелова - ст. учител БЕЛ, кл.рък-л VII клас - тел. 0877626879

Гергана Георгиева - учител по история и цивилизции и геогр. и икономика 

Елена Цветанова - ст. учител английски език, тел. 0876269802

Петър Петров - ст. учител ФВС - тел. 0879011585

Силвия Симеонова - ст.учител начален етап, група за ЦО ІI,III  клас-0882914430

Албена Константинова - учител начален етап, група за ЦО I,IV клас - тел. 0878979349

Иванка Георгиева Ценова - счетоводител - 0877612632

село Лехчево, община Бойчиновциобласт Монтана 095 16 9991e-mail: sou_leh4evo@abv.bg