СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Училищен екип

Мария Димитрова - директор СУ - тел. 0877840106; 0884330073; еmail: md.m@abv.bg 

Петя Ангелова - учител начален етап, I клас

Мая Иванова - ст.учител начален етап, IІ клас - тел. 0879618528

Божанка Василева - учител начален етап, ІII клас - 0877522908

Тамара Янкова - ст.учител начален етап, ІV клас - 0877522376

Тоника Иванова - учител по Математика, кл. ръководител V клас - тел: 0876921712 email: allworld98@abv.bg 

Валя Ангелова - ст. учител БЕЛ, кл.рък-л VI клас - тел. 0877626879

Кети Николова - ст. учител природни науки, кл. ръководител  VIІ клас - тел. 0879207833

Емилиян Рангелов  - ръководител направление ИКТ - тел. 0887494606 email: emiiyankirilow97@gmail.com 

Венцислав Рангелов - учител по история и цивилизции и геогр. и икономика - тел. 0877308539 email: bv94@abv.bg 

Елена Цветанова - ст. учител английски език, тел. 0876269802

Петър Петров - ст. учител ФВС - тел. 0879011585

Галя Аспарухова ст. учител начален етап, група за ЦО I клас 

Силвия Симеонова - ст.учител начален етап, група за ЦО ІI,IV  клас-0882914430

Албена Константинова - учител начален етап, група за ЦО III клас - тел. 0878979349

Иванка Георгиева Ценова - счетоводител - 0877612632

село Лехчево, община Бойчиновциобласт Монтана 095 16 9991e-mail: sou_leh4evo@abv.bg