СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

График и дейности за записване на ученици в І клас