СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Национална програма "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй - родителят активен партньор в живота на детето"