СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата