СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Прием

Прикачени документи

Училищен план-прием І и V клас през 2024/2025 учебна година.
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 02.05.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 27.04.2023
График на дейностите по записване на ученици в първи клас 2023/2024 учебна година
Училищен прием в І и в V клас 2023/2024 учебна година
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 24.03.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 17.03.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 06.03.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 06.03.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година - 06.02.2023
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година
Свободни места по паралелки 2022/2023 учебна година
Училищен план-прием в първи и пети клас - 2022/2023 уч.година
График на дейности по записване на ученици в първи и пети клас за 2022-2023 уч.година
Свободни места по паралелки 2021/2022 учебна година - към 12.10.2021
Свободни места по паралелки 2021/2022 учебна година