СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Процедура за преминаване на отделен ученик в ОРЕС