СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Успешни тренинги по проект "Равен достъп до качествено образование в условията на кризи" в СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
В периода от 7 ноември 2023 г. до 15 ноември 2023 г., в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" се проведоха тренинги по проект "Равен достъп до качествено образование в условията на кризи".
Един от водещите експерти бе г-н Рангел Любомиров Петков, инспектор от Регионалната служба по противопожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН). Той сподели ценни знания и опит в областта на безопасността и защитата при бедствия.
В рамките на тренинговия период присъства и психологът г-жа Ангелина Юлитверова Първанова, която допринесе със своите специфични умения и подкрепа за доброто психическо здраве на учениците.
Пожарните професионалисти предоставиха обучителна сесия, която включваше детайлно представяне на различните видове пожарогасители, техните функции и правилен начин на използване. Също така, беше обяснено как да се действа в случай на пожар и как да се предотвратят подобни ситуации.
По време на учебната сесия, учениците имаха възможността да изпробват работата с пожарен маркуч под наблюдение и ръководство на опитни професионалисти. Това практично упражнение им позволи да приложат усвоените знания в реална обстановка и да разберат важността на правилната техника за гасене на пожар.
Тези тренинги не само засилиха знанията на участниците в областта на безопасността, но и допринесоха за по-голямото им увереност и готовност да действат в случай на извънредни ситуации. Събитието беше успешно внедрено в учебния процес и допринесе за обогатяване на образователната среда в СУ "Св. Св. Кирил и Методий".