СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Създаване на интерактивна картичка за Великден

Учениците от VI клас проведоха иновативен урок по IT Maтематика в направление "Интерактивен графичен дизан" под ръководството на Емилиян Рангелов - ръковoдител направление ИКТ.  Урокът се проведе под формата на състезание за изработване на най-добра 3D картичка за Великден. Гости на урока бяха педагогическите специалисти и директорът на училището Мария Димитрова. Гостите влязоха и в ролята на жури като оценяваха картичките по предварително зададени критерии. Всички ученици създадоха изключително интересни и качествени картички. Първите три картички събрали най-висок резултат ще се предлагат на училищния благотворителен базар, който ще се проведе на 21.04.2022 г.