СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

График за провеждане на поправителни изпити - сесия септември 2021