СУ Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище в село Лехчево

 "Да успяваме заедно" - 15.04.2021 г., 13.45 часа, училищен двор, VІ клас

"Баба приказки реди ми" - 16.04.2021 г., 13,00 часа, училищен двор, І клас

"Вечната конфронтация между родители и деца. Как да общуваме с децата си"  - 16.04.2021 г., училищен двор, V клас