СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Насоки на МОН за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка